Kategori: skötsel-gardening

 • … om att köpa fruktträd

  Om fruktträdet är ympat på en grundstam, så avgör grundstammens sort hur stort och starkväxande det blir samt hur härdigt, det vill säga hur tåligt mot kyla, det kommer att vara. Sverige delas in i åtta (VIII) zoner som gradvis blir kallare.En zonkarta ges ut och publiceras av Riksförbundet Svensk trädgård. Här står mer om…

 • kirskålen, kersen är bortrensad!

  kirskålen, kersen är bortrensad!

  547 ord 2022 05 23 Äntligen, är det gjort! Under några år har jag tänkt på det, eller rättare sagt när de börjat sticka upp sina första gröna löv har jag tänkt på det och sedan när de växt till sig, brett ut sig och blommat så har jag tänkt att det där skulle jag…

 • Om att anlägga mossa

  Om att anlägga mossa

  Tomas Hallingbäck vet mycket om mossor! Teresia Nordenborg har gjort en studie av mossa som marktäckare i offentliga miljöer.Det går att beställa mossa för anläggning, men inte här i Sverige, såvitt jag vet. Här är en pdf med mitt odlingsprojekt som exempel! Ska väl ta en ny bild, det har växt till sig!

 • Att lägga plattkant mellan gräs och rabatt går som en dans med ”motorsågen”.

  Att lägga plattkant mellan gräs och rabatt går som en dans med ”motorsågen”.

  126 ord (words) 2018 05 30 Efter att ha slitit med rundeln och rabattkanten mot östra gräsmattan med spadar och skyfflar, så kom K. på att motorsågen kanske kan gå fint till att skära upp grässvålen med och dela den i lagom bitar för att sedan ta bort. Kedjan skulle förstås ta stryk men K.…

 • Insekt röd, troligen Stor kardinalbagge

  Insekt röd, troligen Stor kardinalbagge

  Jag har en del andra röda insekter, förutom liljebaggarna, som jag har undrat över vad de kan vara för kryp. Det här är troligen Pyrochroa coccinea om det som står på webbsidan kryp i naturen stämmer. På svenska heter den Stor kardinalbagge. Mer att läsa om den finns på webbsidan.Jag ville veta om jag istället…

 • En frisk trädgård

  (so far text only in Swedish … fortsättning följer … ) Att förebygga genom att hålla planteringarna luftiga och fria från dött material (dvs. ta bort sånt som hellre ska ligga på komposten, dock lite gräsklipp och ett och annat ogräs är ok, de insekter och svampar som inte gör ”skada” vill jag ju ha…

 • Insekter eller ohyra? (Insects or bugs?)

  Insekter eller ohyra? (Insects or bugs?)

  1 638 ord (words. No English text …) publ 2014 05 31  Djur, vilket inbegriper insekter, gör inte bara stor nytta i en trädgård. De är nödvändiga för att den ska vara levande och för att växterna ska frodas på sikt. Svampar av olika slag är också viktiga för att bryta ner växtmaterial och frigöra…