… med betoning på – design och gestaltning som resultaten av hur vi gör saker.

… with emphasis on – design as the result of how we do things.

Senaste designblogg – latest design blog: 

Senaste längre inlägg – latest longer post:


till toppen – to the top