… med betoning på – hur vi gör när vi gestaltar och designar. Men det finns en hel del bilder på resultaten av det också.

… with emphasis on – how we do when we design. But there are plenty pictures from the results of it as well.

Senaste designblogg – latest design blog: 

till toppen – to the top