att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

om mig och (about me and) -ASLÖG

688 ord (words. Scroll down for English version.) publ 2004 03 01
uppdat. 2020 03 20

Jag har en master i landskapsarkitektur, LAR/MSA, från Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), med inriktning på gestaltning och översiktlig planering (1991), 20 poäng allmän psykologi från Göteborgs Universitet och en kurs i humanvetenskaplig handlingsteori på NORDPLAN.

ASLÖG är namnet på min enskilda firma och den registrerades (1993) för att ge ram åt mitt intresse för hur vi skapar oss genom hur vi förstår att världen fungerar och även hur vi skapar oss en bild av världen och hur vi uttrycker vår förståelse av den – ett intresse som jag utvecklat, fortfarande utvecklar och förhoppningsvis kan fortsätta att utveckla under resten av mitt liv.
Av många förknippas dock ASLÖG i första hand med uppdrag jag gjort i dess namn: trädgård, utemiljö, utsmyckningar och lite inredning.

Jag har tecknat kroki regelbundet sedan 1975.
Marica

Bakgrund:
Skapande och lusten att skapa och uttrycka sig som så uppenbarligen finns hos oss människor fascinerar mig och är något jag förstår som en stark drivkraft.
Intresset för hur vi utvecklar ny förståelse och ger det uttryck har inte bara resulterat i en dryg halvmeterhög med målningar och en drygt meterhög, hög med krokier* och modellstudier.
De ligger även bakom de studievägar jag som 16-åring gissade skulle kunna innebära att jag både kunde lära och vidare undersöka det jag är så intresserad av, och även ge av det jag utvecklar. Av flera alternativ blev det landskapsarkitektlinjen vilket slutligen ledde till en landskapsarkitektexamen (Master of Science (M Sc) in Landscape Architecture) 1991.

Det var under kursen i humanvetenskaplig handlingsteori på Nordplan jag fick en konstruktiv begreppsuppsättning för att kunna prata om och förstå gestaltandet som en handling skild från det designade objektet, även om de förstås är nära förbundna med varandra.

Självklart ligger även mitt intresse och min fallenhet bakom skrivprojekten jag både avslutat och håller på med på sajten skepnader!

flagga-brittiskI have a masters degree in Landscape architecture, LAR/MSA, from The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), focused on design and social planning, 20 marks /credits in general psychology from The University of Gothenburg and a course in -since an apropriate translation is lacking -”the science of the theory of human acting” at Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning (NORDPLAN). During that course I apprehended a constructive set of concepts to be able to talk about and understand designing, creating as an act separated from the designed object, though they of course is closely connected to each other.

ASLÖG is the name of my sole enterprise and it was registered (1993) as a framework for my interest – in how we create ourselves in an understanding of how the world works and how we express it – an interest which I have developed, still is developing and hopefully can keep developing for the rest of my life. To many though, ASLÖG is mainly associated with the assignments I have done in its name: garden, outdoor environment, ornaments and some interior design.

I have been sketching gesture or figure drawing since 1975.

Marica

Background:
Creativity and the desire to create so apparent among us humans, fascinates me and I understand it as a very strong driving force.
The interest in how we develop new understanding and give it form, shape, expressions, has not only resulted into a heaped half meter pile of paintings and a meter-high stack of life model studies (krokier*).


That interest has also led me to the choice of studies as a 16-year old, to make it possible to learn and investigate more and to share from what I have learned. Of several alternatives I chose studies in landscape architecture which in turn led to a Master of Science (M Sc) in Landscape Architecture 1991.
During the course in ”the science of the theory of human acting” at NORDPLAN I apprehended a constructive set of concepts to be able to talk about and understand designing, creating as an act separated from the designed object, though they of course is closely connected to each other.


Of course, the interests and aptitude also are there in my writing project ”A Heptych”, both the one finished and the ones in progress on the site ”Skepnader”!

till toppen – to the top

%d bloggare gillar detta: