Kategori: bra att veta – good to know

  • … ljus, belysning och färg. referenser

    … ljus, belysning och färg. referenser

    påbörjad (started) 2017 09 05 Ljus är en förutsättning för visuell gestaltning och för att vi ska kunna ”se”! Det är på grund av att vi har ljus vi kan se färger! En självklarhet, men det verkar behöva sägas uttryckligen. I det här inlägget samlar jag namn på personer som ägnar sig åt att studera […]