907 ord (words) publ. 2020 09 25
uppdat 2020 12 01

Målningars signatur, unikhet, materialens beständighet påverkar värdet.
Hur gör man idag när tryckkonsten, dvs att göra kopior, att göra förstoringar och förminskningar har utvecklats enormt?

En slags produktbeskrivning skulle nog jag vilja ha både när det gäller det jag köper och det jag säljer. Här är en komihåglista över vad den skulle kunna innehålla:

 • original
  • titel: … 
  • målat/tecknat 
  • material: t.ex. olja på duk
  • av målare/tecknare: …
  • år, datum
  • signatur
 • reproduktion: 
  • fotograf/företag:
  • år och datum: … 
  • analog: analog systemkamera
  • digital: digital systemkamera/Scanner: färgprofil … bitdjup…
 • Tryck:
  • Företag: …
  • År och datum
  • Antal tryckomgångar av samma original från samma tryckunderlag (samma utgåva) samt antal tryck per omgång (upplaga). Till exempel: 1:a utgåvan 1:a upplagan 1(10)
  • Tryckfärdigt underlag: fil/plåt,
  • Utrustning för tryck: trycksätt: … färgtyp: … papperstyp: …