102 ord (words) publ. 2020 09 25

Målningars signatur, unikhet, materialens beständighet påverkar värdet.
Hur gör man idag när tryckkonsten, dvs att göra kopior, att göra förstoringar och förminskningar har utvecklats enormt?

En slags produktbeskrivning skulle nog jag vilja ha både när det gäller det jag köper och det jag säljer. Den skulle kunna se ut så här:

 • Original
  • Titel: … 
  • Målat/tecknat 
  • År:…
  • Material: t.ex. olja på duk
  • av Målare/Tecknare: …

 • Reproduktion: 
  • Analog: Analog systemkamera
  • Digital: Digital systemkamera/Scanner: färgprofil … bitdjup…
  • År och datum: … 
  • fotograf/företag:
 • Tryck:
  • Tryckfärdigt underlag: fil/plåt,
  • Utrustning för tryck: papperstyp: … färgtyp: .. trycksätt: …
  • År och datum
  • Antal tidigare tryck av samma original från samma tryckunderlag:
  • Antal: …
  • Företag: …