Etikett: cortenstål

  • Kollin & Ström – till minne av ett verkstadsföretag.

    Kollin & Ström – till minne av ett verkstadsföretag.

    Idén över rondellens utsmyckning hade börjat ta form. Nu överlade jag för mig själv om vilket material det skulle utföras i. Materialet är en viktig del i uttrycket. Material har olika beständighet och krav på skötsel. Det ger olika utmaningar vid utförandet. Någon måste ha hantverkskunnande nog att kunna tillverka utsmyckningen. Det påverkar förstås dessutom […]

  • Lyrorna i Norslundsrondellen (the Lyres in Norslunds roundabout, Falun, Sweden)

    Lyrorna i Norslundsrondellen (the Lyres in Norslunds roundabout, Falun, Sweden)

    3 186 ord (words. No English translation yet…) publ. 2016 09 05omredigerad 2018 08 12 Många har faktiskt hört av sig genom åren för att veta mer om Lyrorna i Norslundsrondellen, det är roligt och det är hedrande. De har varit ämne för en B-uppsats i konstvetenskap. Ja, inte alldeles ensamma, de hade gott sällskap […]