Latinska namn på rosorna i alfabetisk ordning.
För att hitta rätt information om en växt och för att kunna skaffa rätt sort så behövs det latinska namnet. Hitta växtinformation.
(Latin names of roses in alphabetical order. To find the right information of a plant and to get the right one, the right species, you need the latin name. Find info about plants.)

Mina rosor nedan växer i zon V. Några av dem finns inte längre kvar efter några kalla och torra vintrar.
(My roses shown below all grows in zone V. Some of them are no longer alive after harsh and dry winters.)

till galleriets topp – to the top of the gallery