634 ord (words) Att fyllas på … endast påbörjad 2020 04 25
senast updat. 2021 06 02

Vad heter växten?

Det finns appar som PlantNet, GardenAnswers, PlantSnap, Plant identification, Seek, Gardenizer, Flora Incognita mm och facebookgrupper som ”Vilken växt” och Trädgårds kompisar till exempel.

Det latinska namnet

Att veta hur växten ser ut är förstås grundläggande vid planeringen av en trädgård och även att ha plantans rätta namn så att du kan få tag i ”rätt växt”. (Se ros– och växtgallerierna)

För att hitta rätt information om en växt och för att kunna skaffa rätt sort så behövs det latinska namnet. Hitta rätt namn på växten på …
… SKUD Svensk Kulturväxt Databas
SKUD is a Swedish database over Swedish and Latin names of plants run by SLU (Swedish University of Agricultural Sciences)

Har du det latinska namnet går det också att söka efter fler bilder av hur växten ser ut på nätet. Så du får en uppfattning hur utseendet (växtens habitus) kan variera. Dock, på nätet kan det komma upp lite andra växter också eftersom alla växter inte är inlagda med sitt korrekta latinska eller fullständiga namn.

To find the right information of a plant and to get the right one, the right species, you need the latin name.
Once you know the Latin name it is also easy to search the internet for more pictures of the plant. To get an understanding of how its appearance (habitus) can shift. Be aware of the possibility that other plants may show up, since many plants not are posted with their Latin or complete name and sometimes incorrect name.

Zonkarta

Växter är anpassade till olika klimat. För att underlätta växtval har odlare gjort en zonindelning av Sverige avseende hur lång årets varma period är. Varje zon skiljer ca 2 veckor vår resp höst. Zon 8 är kallast, zon 1 är varmast. Numreras ofta med latinska siffror. z VIII, z V, z III … Indelningen är inte absolut och gäller framförallt vedartade växter. Klimatet påverkas också av lokala förutsättningar t.ex. om växten står i syd- eller nordsluttning. Det gäller särskilt perenner. Ju härdigare en växt är desto kallare klimat tål den. Läs mer om zonindelningen på Riksförbundet Svensk trädgård.

Om du inte kan se Zonkartan så pröva den här länken till Riksorg. Svensk Trädgård. (Zon VIII är kallast och zon I varmast.)

If the map over the Swedish growth zones not opens, try this link to The Swedish assoc. for Swedish Gardening. Zone VIII is coldest and zone I is warmest.

Institutioner, universitet, organisationer, föreningar …

  • SKUD Svensk Kulturväxt Databas. Drivs av SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) SKUD is a Swedish database over Swedish and Latin names of plants run by SLU (Swedish University of Agricultural Sciences)
  • Programmet för biologisk mångfald POM. Citering av webbplatsen: ”Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.”
    På den finns också ”Veckans växt-arkiv”. Där kanske du hittar information du söker. Drivs också av SLU.
  • Den virtuella floran, Naturhistoriska museet, Arne och Anna-Lena Anderberg
  • Riksförbundet Svensk trädgård.

landskapsarkitekter

En intressant, rolig och välskriven sajt om växters goda sidor också. Biofilia.se

förvaltare av grönytor, växter …

Patrick Bellan och Daniel Nilsson har som studerande på SLU, Alnarp på uppdrag av Lunds kommuns fastighets AB, LKF, gjort en inventering under åren 2010-2011 och upprättat skötselrekommendationer för fastighetsbolagets trädgårdar. Finns som pdf ”Växter A-Ö, Skötseltips till de vanligaste vedartade växterna på våra områden”.

förädlare

Rosor

X..

plantskolor

planthandeln

En del av planthandlarna har även nätbutik (webbutik) och ofta information på sina sajter (nätplatser).