liljebaggar

Insekter eller ohyra? (Insects or bugs?)

alla inlägg- all posts, skötsel-gardening
 1 638 ord (words. No english text …) publ 2014 05 31

flagga-svensk Djur, vilket inbegriper insekter, gör inte bara stor nytta i en trädgård. De är nödvändiga för att den ska vara levande och för att växterna ska frodas på sikt. Svampar av olika slag är också viktiga för att bryta ner växtmaterial och frigöra näringsämnen för växterna att ta upp på nytt.

Men … det kan bli för mycket av det goda och en del sorters insekter och svampar får gärna vara någon annanstans än just i min trädgård och på mina rosor!