Det här är vad jag förväntar mig att se. Klara och djärva kombinationer av färger och material. De finns, men det finns också mer nertonade och sofistikerade färgpaletter. Det finns också mycket av naturliga färger och material. (fortsättning följer …)

This is what I expect to meet. Bright and fearless combinations of colours and materials.They do exist, but there are also more toned down colour schemes. Also all natural colours and materials. (To be continued …)
St Vincent, Canoan Island, Charlestown 2014 04 28

St Vincent, Mayreau 2014 04 25
till toppen – to the top