Hur ska jag kunna känna till de senaste, nya sorterna? Har jag missat någon växt som har alla de egenskaper jag söker?

570 ord (words) publ. 2020 04 23.
… påbörjad

Kunskap om växter står sig över tiden. Grunderna förändras inte så mycket. En del tycker om soligt och torrt andra vill ha mörkt och vått.

Men, växter förändras, nya varianter, mutationer och korsningar kommer till med nya egenskaper eller egenskaper kombinerade på olika och nya sätt.

Det sker både naturligt (utan människans inblandning) och som ett medvetet förädlingsarbete. För att få fram t.ex. ökad härdighet, större blommor, mer eller mindre doft, lägre eller högre växt, o.s.v. En del av de varianterna får ett särskilt namn tillagt i slutet av sitt latinska namn. De specificeras som en namnsort. T.ex. Abies balsamea ‘Nana’ där ‘Nana’ är sortnamnet och betyder i det här fallet att just den här varianten är mindre än arten i övrigt.
Om du söker t.ex. en marktäckare av en viss höjd, med blomning under en viss tid i en särskild färg, så är det ofta en namnsort du söker.

Eftersom det här förädlingsarbetet hela tiden pågår så kan man sällan räkna med att alla och framförallt inte de senaste namnsorterna finns med i en bok. Dock, alla nya sorter får ingen framgång och de som står med i böckerna får väl anses vara beprövade och därför är det inte så dumt med lite äldre böcker också. T.ex. ”Trädgårdens vackraste blommor – 100 perenna växter i färg av Tor Nitzelius (1952) utgiven på Saxon & Lindströms Förlag. Den jag har är andra upplagan och nej, den har inte fått något ISBN nummer.
Den är intressant att titta i också därför att trädgård handlar om mode. Attityder och förhållningssätt avslöjar sig även i förslag på hur man kan planera en trädgård, i vad som är eftersträvansvärt.

Dessutom så är det så att de krav på växtplatsen och de särdrag släktet eller arten har som växten är förädlad ur har inte förändrats (inte föråldrats) och kan vara bra att känna till och de står till en del ofta med i växtböckerna.

Vem har koll på det nyaste?

Det här stycket ska jag utveckla!

 • Växtförädlarna förstås.
 • Register … alla nya namnsorter ska godkännas för registrering…
 • Plantskolorna
  (Kunnighet och intresse varierar med ägare förstås.)
 • När och om kommer de in i SKUD? Sveriges

Källor

 • SKUD förstås. Svenska Kulturväxters Databas. För att få rätt namn på växten. Ett pågående klassifikationsarbete innebär att växter byter namn ibland.
 • En gång hade jag en bok som hette något i stil med ”Våra växters kulturnamn …” Den var verkligen mycket användbar, men det tyckte någon annan också.

Litteratur:

 • Böcker vars innehåll förmodligen står sig än idag då de beskriver växternas ursprung väldigt ingående är:
  Havens planteleksikon – traeer och buske (Trädgårdens plantlexikon – träd och buskar) De samvirkende Haveselskaber, från medlemsbladet HAVEN (1978-1980) Laursens bogtrykkeri

För att få lite inspiration brukar jag bläddra i:

 • Perenner
  – i din trädgård – till nytta och fägring,
  Lena Månsson och Bertil K Johanson (1994) ICA bokförlag, andra omarbetade utgåvan 2002, ISBN 91-534-2260-0
 • Träd och buskar
  – i trädgården,
  Inger Palmstierna och foto Bertil K Johanson, ICA bokförlag 1999 ISBN 91-534-1749-6
 • Marktäckande växter
  – för lättskött trädgård,
  Ilge Bosch-Willebrand 1977, AB boktryck, LTs förlag Stockholm ISBN 91-36-00845-1
 • Vår vintergröna trädgård – ögonfröjd för fyra årstider,
  Brita Johansson, (1999) ICA bokförlag ISBN 91-534-1883-2
 • Det finns en om lökväxter, liljor, tulpaner … verkligt fint verk, minns inte riktigt rubriken. (Den är under ”utlåning”)
 • Likadant hade jag en bok som handlade speciellt om rhododendron och azaleor. De står det rätt väl om också i Brita Johanssons bok ”Vår vintergröna trädgård”.
 • Nordeuropas Träd,
  Alan Mitchell, Bonniers (1977) ISBN 91-0-041270-8
 • Stadsträd från A-Z,
  Rune Bengtsson, Stad & Land MOVIUM (1998) ISBN 91-576-5566-9 ISSN 0280-4549

Rosor

 • Rosor – en bok av rosvänner för rosvänner, Gudrun Manell och Bertil K Johanson, ICA bokförlag (1998) ISBN 91-534-1775-5
 • Gammaldags buskrosor, Lars-Åke Gustavsson, Gröna Serien, Natur och Kultur förlag (2001) ISBN 91-27-35308-7
 • Klätterrosor, Lars-Åke Gustavsson, Gröna Serien Natur och Kultur förlag (2001) ISBN 91-27-35322-2
 • Rosenleksikon, Lars-Åke Gustavsson och bokförlaget Natur och Kultur, STockholm 1998. Dansk utgåva Rosinante Forlag (1999) Första utgåvan, andra upplagan 2002.
  Svensk originaltitel: Rosor för nordiska trädgårdar, del 1.
  ISBN 87-7357-400-7

Rena inspirationsböcker finns det rätt gott om …

 • De vackraste trädgårdarna, Bertil K Johanson (2000) ICA bokförlag ISBN 91-534-1946-4