tidstypiskt och trender

rött och orange glas ljusreflektioner

rött och orange glas ljusreflektioner

3 480 ord, 3 april 2007 in english

En journalist frågade mig om årets trender. Jag dolde en suck, svaret är  – långt.

Jag säger att jag inte sysslar med trender.

Men det gör jag ju, fast ändå inte. Jag menar att när jag ska formge något så sitter jag inte och tänker att ”nu ska jag göra något trendigt”.

Det skulle bli konstruerat och sökt, när jag arbetar med form så känner jag efter, jag använder min intuition, lyssnar och ställer frågor till min kund, den som jag gör formen åt.

Det kan bli trendigt. Om det inte blir trendigt så blir det säkert tidstypiskt.

Innehåll

tidstypiskt
trendigt
Flera trender – moral krockar?
De tekniska möjligheterna och produktutvecklingen
Den kommersiella ekonomiska sidan
Vi köper oss trendigheten – vi skapar den inte
Motstridigheter?
Vems uttryck?
Maricas trendgissning 2009
Miljö och Hälsa
Det grundläggande
Ärlighet
Förändring
Magi
Berättelsen
Några trender till som jag bara inte kan låta bli att nämna är
Ett expanderande här och nu
Hälsa och demokrati – detta århundrades stora trend
Hälsa och arbetsorganisationer:
Demokrati – olikheters möte:
2009 trädgårdstrendgissning
2009 inredningstrendgissning
En övning för den intresserade

tidstypiskt

Tidstypiskt menar jag är något vi kan urskilja tio, tjugo år fram i tiden, när vi tittar tillbaka. Även det som inte ansågs trendigt när det gjordes kan i efterhand uppfattas som mycket tidstypiskt.
Med det menar jag att det som är tidstypiskt är uttryck för vad jag, du, vi, kände var aktuellt och kändes riktigt just då. Det är något vi faktiskt valde och som finns kvar som ett synligt bevis för eftervärlden. Det är fakta som går att analysera.
Innehåll

trendigt

En trend däremot pågår i nuet och riktar sig framåt mot det som ännu inte är gjort. Världen myllrar av människor som gör, tycker och tänker. Allt detta samspelar och påverkar varandra och vi uttrycker det genom hela vårt sätt att vara och välja. Att hitta eller gissa en trend i det här myllret är att kunna urskilja det vi har gemensamt och som driver oss i våra val.

Ordet trend används i olika betydelser så det kan också syfta enbart på det vi faktiskt och synligt väljer. I vilket fall så samspelar det gemensamma vi drivs av och hur vi väljer att uttrycka det med varandra.

Med trendigt syftar vi också på det som vi uppfattar som nytt. Om något är trendigt för en viss tid kan bara bedömas ur den tidens nu.

Så även om miljöfrågorna finns som en grund i våra val så är det inget nytt. Miljöfrågorna genomsyrar också allt mer vårt samhälle, ifrågasätts allt mindre och dess uttryck blir allt mer självklara och uppfattas inte som nya. När vi tittar tillbaka kommer vi troligen att uppfatta dem som tidstypiska.

Så vad är det nya? Vad är det vi alla längtar efter? Vilka gemensamma frågor och bekymmer har vi? Vad kan vi tänkas uttrycka på ungefär samma sätt?
Innehåll

Flera trender – moral krockar?

I myllret är det svårt att urskilja bara en trend. Vi kan även urskilja olika värderingar om vad som är rätt och riktigt och det uttrycks på olika sätt. Olika moralsystem det vill säga uppfattningar om vad som är rätt och riktigt, har alltid funnits. Kanske är det en trend att uttrycka mötet mellan olika moralsystem?

Med humor tycker jag det visas på olika sätt i media. (I serier som Chuck, Sopranos, Hjälp) En moraltrend som är tydlig idag är att det inte är accepterat att hämningslöst sko sig på andras bekostnad genom bonusar och fallskärmsavtal. Avtal som troligen kom till under 1980- och 1990-talet då moralen var annorlunda.
Innehåll

De tekniska möjligheterna och produktutvecklingen

Idag har vi, i väst i alla fall, mycket större möjligheter att uttrycka vårt förhållningssätt med t.ex. den teknik, musik, utbildning, kläder, möbler och inredning vi väljer att köpa och konsumera. Vi har idag, jämfört med för bara femtio år tillbaka, så mycket mer att välja på vilket också påverkar trendernas synlighet och mångfald.
Innehåll

Den kommersiella ekonomiska sidan

Sedan kan man ju fråga sig, vem som har intresse av att försöka hitta de stora gemensamma frågorna som trender. Förutom ett rent allmänintresse för sin samtid som vi alla kan hysa så är det bl.a. företagen som har det kommersiella intresset.

De ska ju producera det vi ”vill uttrycka” oss med och det vi ”behöver”. De vill veta vad vi troligen kommer att tycka om. Så pass mycket att vi vill köpa det. Det vill veta hur vi väljer att leva. Det ska vara prylar och tjänster som känns rätt på alla sätt.

Så det gäller att de gissar rätt. Sedan verkar det som om åtminstone modeindustrin är intresserad av att det finns många trender som byts ut och bli inaktuella snabbt, då får de sålt mer.

Det är väl oftast detta, de reklamlanserade trenderna som vi, åtminstone jag, tänker på när jag hör ordet trend eller trendigt. Det är väl därför jag värjer mig lite.

Hur du väljer att disponera ytorna i din trädgård är inte en produkt du köper, däremot, är trädgårdsstolar, krukor och annan inredning det. Till viss del är växtvalet trendigt – men det är lättare att byta kuddar och gardiner än växtmaterial i din trädgård.

Det är ju en förhoppning om att sälja produkter – och trender är i min mening egentligen så mycket mer särskilt när det gäller planering av t.ex. miljö i större sammanhang men även som sagt, den privata trädgården.

Det kommersiella intresset vänder sig till de många – och jag sitter ju oftast med min specifika kund och hans eller hennes önskemål.
Innehåll

Vi köper oss trendigheten – vi skapar den inte

Eftersom vi idag kanske till skillnad för femtio år sedan i högre grad köper oss ett uttryck och det vi behöver, köper oss till trendigheten – så blir vi också mer beroende av det utbud som faktiskt finns. På så viss blir reklamlanserade trender självuppfyllande eftersom det utbud som finns att köpa på marknaden styrs av ”trendskapares” gissningar och det är det enda som finns att köpa.

Minns ni åttiotalet, eller om det var nittiotalet, då kunde man köpa färdignerskitade stövlar, kläder och solbränna och se ut som man levde ett tufft uteliv fast man egentligen satt som blek kontorsråtta på ergonomiskt anpassad vippstol året runt. – En sådan ”lögn” är ju totalt ute idag, eller?
Innehåll

Motstridigheter?

Företagens behov av att sälja mer och mer styrs i grunden av hur marknaden och hur vårt finansiella system, som råkat i kris, fungerar. Samtidigt som den bejakar att trenderna avlöser varandra, så tjänar företagandet mindre på att anpassa sig efter nya trender eftersom framtagandet av en ny produkt kostar. De tjänar mer på att sälja mer av samma produkt vilket inte bejakar någon mångfald.

Men vi konsumenter vill inte ha gamla prylar som ser inaktuella ut, eftersom det inte stämmer med den självbild eller image vi har. Den här stelheten i vinstsyftet, lättas faktiskt upp av trendindustrin, även om det kan tyckas gå till överdrift.

Tyvärr gynnas inte en tjänsteintensiv produktion som till exempel en småskalig möbeltillverkning av hur vårt finansiella system fungerar.

När den massproducerande industrin inte kan leverera de personligt och hantverksmässigt skickligt gjorda saker, som vi vill ha så har vi än så länge andrahandsmarknaden att gå till.

Intresset för andrahandsmarknaden beror inte bara på att vi där fortfarande kan hitta kvaliteten i utförandet och detaljerna utan också på att den kund som vill visa ett aktivt ställningstagande för återbruk har ett stort och, tycker jag, inspirerande utbud att välja från.
Innehåll

Vems uttryck?

Blir det faktum att ”min” trendighet är köpt och skapad av någon annan ett falskt uttryck av vem jag egentligen är? Att köpa mina uttryck (kläder, hus, bil,..) betyder att vad jag visar, min image, egentligen inte är ett uttryck format av mina händer och min kropp. Kläderna jag bär är inte designade av mig, inte heller möblerna jag använder, inte heller … listan kan göras lång. Kan detta vara grunden för självbedägeri?
Innehåll

Maricas trendgissning 2009

Så jag bekymrar mig inte så mycket för om det jag väljer är trendigt eftersom det jag och min kund väljer intuitivt, tycker ser bra ut och är aktuellt, det blir med stor sannolikhet någon gång betraktat som tidstypiskt, men kanske inte på det sätt vi tror idag.

Men om jag nu ändå ska gissa så väljer jag fem trender ur myllret. Jag nämner miljö och hälsa eftersom de är två grundläggande, aktuella trender och deras speciella uttryck fortfarande finns. Hälsa är liksom miljö ingen ny trend.

Miljö och Hälsa:Miljötänkandet integreras allt mer i det vi gör och med det så förändras sättet att uttrycka miljömedvetenhet. Medvetenheten kan alltså visa sig på fler sätt än med naturliga mjuka och jordiga färger och texturer och naturliga, organiska former och material. Material som trä, sten, växter och färger gjorda på naturliga råvaror.
 

Det grundläggande: I längtan efter det grundläggande ingår miljömedvetenheten och dess uttryck. Finanskrisen accentuerar frågan OM det finns något grundläggande och vad det i så fall är.

Fram till idag har vårt sätt att hantera miljön och människor anpassats utan ifrågasättande till de ekonomiska spelreglerna. Den ekonomiska krisen kan innebära att det ekonomiska systemets regler integreras och istället anpassas till miljöns villkor och efter våra mänskliga behov, eftersom vår miljö trots allt är grunden för vår överlevnad och därmed också för det finansiella systemets överlevnad.

Men det vet vi inget om än. Jag tror det är en trend som börjar med den här finanskrisen. Situationen nu är att klimathotet och finanskrisen skakar våra grundvalar här i västvärlden. Till det kan läggas vårt välfärdssamhälles demontering.

Det skapar en stor existentiell och social oro. Dessutom är det bråttom. Vi människor kan förhålla oss till detta på väldigt olika sätt.

De trender jag plockat ut; förändring, magi, ärlighet och berättelsen förhåller och hanterar den existentiella och sociala oron på olika sätt.

Känslor som uttrycks i och med krisen är cynism, desperation, resignation, förtvivlan, förnekelse, förvirring och även hoppfullhet inför en omvälvande förändring.

Svart är dessa känslors färg och de bildar bakgrunden till de andra trendernas uttryck.(Se upp för bankblått, militärgrönt och nazistbrunt.) Vitt är hoppets färg, det ljusa, blanka och oskrivna.

Bla. på grund av oron så tror jag att den lågt liggande rektangeln kommer att vara kvar, kanske inte för att det känns ”nytt och hett” utan för att en lågt liggande rektangulär form eller horisont i en mörk färg uppfattas som tung och stadig vilket associeras till stabilitet. Det gör också längtan efter det grundläggande. Mörka golv eller golv gjorda i sten ger intryck av en fast grund att stå på.

Ett blankt och svart golv associeras till svartis och mörkt vatten och känns istället osäkert.

Eviga grundläggande värden uttrycks med tidlösa geometriska former som cirkeln och den liksidiga fyrkanten harmoniskt balanserade. Triangeln som är en mer aggressiv form hoppas jag att vi inte behöver se i kombination med social oro.

Mörka och jordnära färger. Även de rena grundfärgerna; rött, grönt, blått och gult.

Sökandet och längtan efter det grundläggande går hand i hand med trenden om

Ärlighet: Längtan efter ärlighet. I det ingår också begrepp som klarhet, tydlighet och mod. Det leder till frågor om moral, och moralkrockar, sanning, etikett, trovärdighet och tillit.

Tuffa och raka former, stora och runda former. Elegans och kontraster. ljus och vitt.

Förändring: Känslan av att det är bråttom att hitta nya lösningar eftersom den nuvarande situationen med klimatförändringar och finanskris förändras utan att någon sitter vid rodret. Det bara händer och vi vet inte hur vi ska göra, men något måste vi göra. Vi är medvetna om orättvisorna i världen, att vårt sätt att använda vår miljö är ohållbart och att vårt finansiella system är i kris.

Till det kommer den existentiella och sociala oron. Nedmonteringen av vårt välfärdssamhälle mildrar inte den utan bidrar till att bädda för en längtan efter förändring.

Känslan av att det är bråttom innebär att stora tag används, stora former, inget småkrafs, det har vi inte tid med.

Vatten är en stark och tidlös symbol och form för förändring; vattnets färger, dess förmåga att reflektera och dess genomskinlighet, dess förmåga att flyta och röra sig i asymmetriska, rundade och rörliga former, dess överväldigande storhet och litenhet, från horisont till vattendroppe, dess frusna form och färg som is och snö.

Vattnets färger och former kommer att synas tillsammans med uttrycken för det grundläggande, ärliga och magiska.

Magi: En längtan efter det magiska, övernaturliga, supernaturliga som ligger strax intill vardagens yta, som när som helst kan bryta igenom på ett oväntat sätt. I den här trenden vill jag även inkludera hoppet om räddning. USA:s nye president är ett bra exempel.

Glamouren och festen för omväxlingens skull, som årstiderna, för att mötas, ge inspiration, för att visa att vi kan vara något annat, världen kan vara något annat, full av överraskningar. Ting och detaljer som bryter av och associerar till tider som gått och tider som kan komma. Ting som ser ut att komma från en annan värld. Illusionen av naturkrafter som bryter fram oväntat.

Oväntade placeringar av till exempel vatten, fascinerande material och former. Guld, silver, glas, metall, ljus, reflexer, intrikata mönster och former som associeras till det där andra, det som skapar magin.

Ljusgrönt och andra klara fräscha färger förknippas med hopp och det nya, det som kommer.

Det uppåtsträvande spirandet är hoppets form och rörelse. Och det som kommer med hopp är energi och kraft som associeras med uppåtsträvande former i rött.
 

Berättelsen: Längtan efter att sätta in sig själv, sitt liv och det som händer i ett sammanhang, att skapa en berättelse. Många släktforskar idag. Intresset och viljan för andliga värden är också ett sätt att ge sitt liv och sina handlingar en mening som även riktar sig framåt. Faktiskt tycker jag att det finns ett intresse för politik läs, samhällsfrågor, bland unga. Berättelsen uttrycks även genom värderingar och attityder.  ICA-reklamen är ett bra exempel. Klädreklamen idag säljer produkter genom att gestalta en livsstil, en berättelse om vem du är.

Berättelsen uttrycks genom att inreda och klä sig personligt, att använda arvegods. Du plockar ihop din egen unika berättelse i ditt hem eller med dina kläder. Det innebär inte att du är individualistisk utan att du med din berättelse ingår i ett större sammanhang.
Innehåll

Några trender till som jag bara inte kan låta bli att nämna är

Ett expanderande här och nu
Här: Den globala och personliga kontakt som är möjlig och verklig för många tar sig uttryck i olika värderingar, intressen, språk och självbild. På Patent och registreringsverket ser man till exempel att allt fler vill byta till utländskt klingande namn.

Färgpsykologiskt tror jag att den som har växt upp här är kvar i vår kultur här dvs färgerna är laddade med våra symbolvärden. Ett expanderande här tycker jag uttrycks genom experimentella möten mellan former och färg. Slumpen och det oförutsedda mötet, ses som en tillgång som gör livet intressant.

Nu: Intresse och personifiering av historia genom att vi tar till oss stilar från olika epoker och blandar friskt till det vi vill ha. Vi har inte kvar så mycket av de sociala värderingar som laddade formspråket under den tid det skapades.

Hälsa och demokrati – detta århundrades stora trend

Hälsa och arbetsorganisationer: Hälsoarbetet fortsätter att förstärka och utveckla sin position på arbetsplatserna. Hälsoarbetet har förvandlats från att se kroppen som isolerad enhet till en del i självbilder och relationer och jag tror (hoppas) att det kommer att bli en betydelsefull del i utvecklingen av vårt sätt att organisera arbete.

Som jag nämnde tidigare i texten så har vårt sätt att hantera miljö och människor anpassats till de ekonomiska spelreglerna. Den ekonomiska krisen kan innebära att vi behöver förändra vårt sätt att organisera utbytet av tjänster och varor och då blir den kunskap om hälsa på arbetsplatserna som utvecklats under 1900-talet betydelsefulla.

Demokrati – olikheters möte:Frågorna runt hur vi ska organisera utbytet av varor och tjänster tror jag kommer att gå hand i hand med frågor runt demokratibegreppet. Demokratins självklara värden kommer så småningom att börja ifrågasättas bl.a. genom mötet med ett ekonomiskt växande Kina. I diskussionen kommer vi att se på våra egna demokratiska idéer med nya ögon och ”damma” av dem. Framförallt kommer synen på olikheter att utvecklas.
Innehåll

2009 trädgårdstrendgissning

Mer liv med mer färg och tydligare och större former. En trädgård i förändring med överraskningar och förhöjd närvarokänsla.

Det kan åstadkommas genom att tex  föra in vatten i olika former. Växter och ytor disponeras så de ger ett rörligt, dynamiskt uttryck men ändå harmoniskt.

Överraskningar placeras på överraskande ställen. De kan även plockas in mer traditionellt i olika trädgårdsrum. T.ex kan en berghäll plötsligt bryta fram. Jag kan rekommendera ett besök på mrfredrik.se och skulpturfabriken.se.

Material som glas och stål kan användas för att föra in vattnets egenskaper som reflexion och transparens. Tex krukan Cross från Byarumsbruk.se.

Rörligheten och förändringen kan även föras in genom att framhäva de naturliga förändringar som årstidsväxlingarna ger genom att skapa en snöträdgård, höstlövsträdgård etc. Växter i vattnets färger med blad i silver och vitt och blommor i blått och vitt.

T.ex vitbrokig rysk kornell (Cornus alba elegantissima), spirea, havtorn (Hippophae rhamnoides) och alpvide (Salix helvetica).

Grönskan kan vara skir och halvtransparent till frodig och kompakt med tydliga former skapade av barrväxter och formklippta buskar.

Thuja finns i många olika former och storlekar liksom en (Juniperus communis) och gran (Picea, tex liten balsamgran Abies balsamea ’Nana’). En liten buske med fin form är dvärgtry (Lonicera x xylosteoides ’Claveys dwarf’) Perenner som bildar stora runda ruggar är till exempel daglilja och iris.

 Växter som passar att formklippa är t.ex. thuja och häckoxbär (Cotoneaster lucidus). Men även schersmin (Philadelphus lewisii ‘Waterton’ och Philadelphus coronarius) kan klippas men tappar då blomningen.

Till det läggs energin från till exempel uppåtsträvande växter som clematis och klätterrosor i den röda färgskalan (även starkt rosa och orange) och stora blommor i klara färger mot olika typer av grönska.

Växter med stora blommor och mycket färg är pioner, rosor, rhododendron, azaleor, clematis.

Till årets perenn är gullnattljus med det latinska namnet Oenothera fruticosa utsedd.

Perrennagruppen.com är en bra site för den växtintresserade.   

Liv tillförs också genom att skapa utrymme för djurliv. Även djurlivet i jorden, vilket innebär att försöka hålla trädgården fri från bekämpningsmedel och inte vara så petig med ogräsrensningen.

Inspiration hämtas från olika naturtyper och olika sätt att föra in det i trädgården prövas.

Olika grässorter, lingonskogen, ängen etc.

Trädgården disponeras med klarhet och tydlighet i olika rum. Det är stora tag, inga småytor. Kontraster och olikheter samsas med ton i ton. Planteringarna är breda med plats att bygga upp miljöer som växterna trivs i. Gräs, grus och stenytor har tydliga gränser i asymmetriska eller klassiskt geometriska former. Om tidlösa geometriska former väljs så placeras de asymmetriskt för att skapa lite spänning.

Materialen som används är ”ärliga” det vill säga inget som låtsas vara något annat än det är (om det inte är väldigt bra imitationer förstås – lite lurifax måste man ju vara).

Men i trädgården 2009 är det viktigare att vara och skapa än att åstadkomma resultat. Trädgården är en experimentell lekplats som förändrar sig.

Gissar Marica våren 2009
Innehåll

2009 inredningstrendgissning

Den känsla av låsning som banade väg för de öppna planlösningarna tror jag är ”utagerad” och kommer att ge vika för klarhet och tydlighet i planlösningar med olika rum.

När man inte kan se över hela ytan så har man inte heller kontroll och de olika rummen kan fungera mer separat från varandra med en större frihet.

Arbete och fritid har hittat hem och det är inte säkert att ett kök, ser ut som ett kök, eller att ett bad ser ut som ett bad, vi hittar nya funktioner och använder rummen på andra sätt.

Den liggande rektangeln eller horisonten i kombination med asymmetriska rundade former både horisontellt och vertikalt. Formerna kan också vara tidlöst geometriska, cirkeln, fyrkanten och ellipsen.

Svala vattenfärger och heta färger kombineras i klara och tydliga former. Transparenta och reflekterande material, rörliga material ihop med eller av naturmaterial. Sirliga och intrikata mönster ihop med enfärgade ytor. Även här är det stora tag och inget småplock.

Vi får se år 2010 – om något stämde.
Innehåll

En övning för den intresserade

Här är en övning som jag brukar göra för att bli mer medveten om min omgivnings betydelse för mig.

När jag spontant och plötsligt blir berörd av något jag ser, då stannar jag upp och känner efter. Är det en färg, en färgkombination, en form, ytans känsla, materialet, ljuset, skuggorna, formers placering, storlek och läge i förhållande till mig eller till varandra som får mig att reagera. Är känslan förknippad med sociala värden som till exempel makt, gemenskap, rikedom, etc.  Inför min inre blick provar jag att byta ut någon färg, form eller flytta på dem och känna om det gör skillnad.

Jag beskriver i ord så ärligt och noggrant jag kan hur formen, färgen, ljuset eller vad det nu är som påverkar mig att känna som jag gör.

I nuet står vi mellan våra erfarenheter, det vi gjort och vår intention det vi önskar och hoppas blir gjort.
Innehåll
till toppen


Ett svar till “tidstypiskt och trender”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: