Etikett: plant names

  • A-Ö växtnamn – names of plants

    inlägg 394 ord (words) 2022 05 05 Mina växter, listade nedan, växer i zon V. Rätt namn på trädgårdsväxten? Här hittar du information. Till rosornas galleri och namnlista. Om växter: SLU Artdatabank My plants, listed below, all grows in zone V. Right name of the garden plant? Here You find some info. To the rosegallery…