kroki 2012 10 20, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

En pecha-kucha om kroki (a pecha-kucha about figure-, gesture drawing)

alla inlägg- all posts, designblogg

kroki 2012 10 20 19>> Klicka här för att öppna pecha-kuchan som pdf fil 1,12 Mb

> Click here to open the pecha-kucha as a pdf.

En pecha-kucha är en bildshow där 20 bilder visas i 20 sekunder var, totalt 400 sekunder. Se om det finns en pecha-kucha nära dig.

A pecha- kucha is a slideshow with 20 pictures shown in 20 seconds each, 400 seconds. Check out if there is a pecha-kucha close to you.

life model - modellmåleri 2013 30 nov- 1 dec 2013

Målarhelg i november 2013 (Painters weekend in november)

alla inlägg- all posts, målningar-paintings

Jag är inte riktigt klar med den här bilden, men är lite orolig för att gå på den när jag inte längre har modellen framför mig. Det nya fräscha intrycket är viktigt.

I have not finished this picture and am a little worried to work further on it without the model. The new and fresh impression is important.