kroki-2015-04-11_webb1, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

kroki 2015 04 11- att fånga levandet med visuella metaforer? (to capture the living with visual metaphors?)

alla inlägg- all posts, designblogg

848 ord(words. English version in english) 2015 04 12

kroki-2015-04-11_webb4Idag lärde jag mig verkligen något. I vår dansande modell som var otroligt duktig och inspirerande, såg jag tydligt hur uttrycket skapas av rörelsen och att det jag försöker fånga på pappret är en bild av ljus- och skuggfläckars spel över modellen och rummet. Orden och tanken leder lätt till att säga att det är en ”fryst” bild, men det blir fel

kroki 2012 10 20, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

En pecha-kucha om kroki (a pecha-kucha about figure-, gesture drawing)

alla inlägg- all posts, designblogg

kroki 2012 10 20 19>> Klicka här för att öppna pecha-kuchan som pdf fil 1,12 Mb

> Click here to open the pecha-kucha as a pdf.

En pecha-kucha är en bildshow där 20 bilder visas i 20 sekunder var, totalt 400 sekunder. Se om det finns en pecha-kucha nära dig.

A pecha- kucha is a slideshow with 20 pictures shown in 20 seconds each, 400 seconds. Check out if there is a pecha-kucha close to you.