Omslag Trädgård 2014

Welcome to my garden, my flowers, my pictures and thoughts about design

okategoriserat-uncategorized

Here I have gathered some of my written thoughts and reflexions over how to design and design. I also writes about how to plan and design a garden and show photos of flowers from my garden I find beautiful and enjoy looking at. Added to that I have linked a site with my  writingprojects and yet another one to my gesture drawings and studies of lifemodels and finally a third one to the sketchers who do gesture drawings in Dalarnas museum in Falun, Sweden.

This site is the gate to my private thoughts and doings, as well as to my sole enterprise, ASLÖG. Since the cultivation of my knecks and thoughts are due to develope what I do in business, or more correctly, my skills as a landscape architect – I have linked them to eachother on this site. (Doing business is not quite the same)

Marica

This websites public birthday  is the 20 of February 2014 /Den här webbsidans publika födelsedag är den 20 februari 2014

skriva -writing,skriva -writing kroki 2014 03 22 miss J 14, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

Välkommen till min trädgård, mina blommor, mina bilder och tankar om design

alla inlägg- all posts

Här samlar jag en del av mina tankar och reflexioner om att gestalta och gestaltning. Jag skriver också om att planera och utforma sin trädgård och visar foton på blommor från min trädgård.  Blommor som jag tycker är underbara och som jag tycker om att titta på. Dessutom har jag från den här sidan länkat en sida med mina skrivprojekt och ännu en till mina krokier och modellstudier och en tredje till de som tecknar kroki på museet i Falun.

Den här sidan är ingången till mina privata låtanden och göranden såväl som till min firma, ASLÖG. Eftersom odlandet av mina förmågor är grunden för att kunna utveckla det jag gör i firman dvs min skicklighet som landskapsarkitekt så har jag länkat dem till varandra genom sidan.
Marica

This websites public birthday  is the 20 of February 2014 /Den här webbsidans publika födelsedag är den 20 februari 2014