kroki-2015-04-11_webb1, tecknare (drawer): Marica Ohlsson

kroki 2015 04 11- att fånga levandet med visuella metaforer? (to capture the living with visual metaphors?)

alla inlägg- all posts, designblogg

848 ord(words. English version in english) 2015 04 12

kroki-2015-04-11_webb4Idag lärde jag mig verkligen något. I vår dansande modell som var otroligt duktig och inspirerande, såg jag tydligt hur uttrycket skapas av rörelsen och att det jag försöker fånga på pappret är en bild av ljus- och skuggfläckars spel över modellen och rummet. Orden och tanken leder lätt till att säga att det är en ”fryst” bild, men det blir fel