Kategori: lummer, lavar och mossor – moss, club-moss and lichens

  • lummer, lavar och mossor – moss, club-moss and lichens

    lummer, lavar och mossor – moss, club-moss and lichens

    344 ord (words) publ 2020 04 03 Mossa är vackert. Moss is beautiful. Rör man inte marken så kommer den mossa som finns i närheten. Deras sporer sprider sig och spirar. Men det kan ta några år. Därför har jag försökt anlägga mossa också genom att lägga ut sjok av den. Den måste dock hållas…

  • Om att anlägga mossa

    Om att anlägga mossa

    Tomas Hallingbäck vet mycket om mossor! Teresia Nordenborg har gjort en studie av mossa som marktäckare i offentliga miljöer.Det går att beställa mossa för anläggning, men inte här i Sverige, såvitt jag vet. Här är en pdf med mitt odlingsprojekt som exempel! Ska väl ta en ny bild, det har växt till sig!