Lyrorna i Norslundsrondellen (the Lyres in Norslunds roundabout, Falun, Sweden)

alla inlägg- all posts, designblogg, trädgård-garden-examples
3 186 ord (words. No english translation yet…) publ. 2016 09 05
omredigerad 2018 08 12

Invigning-av-lyrorna-webst-Många har faktiskt hört av sig genom åren för att veta mer om Lyrorna i Norslundsrondellen, det är roligt och det är hedrande. De har varit ämne för en B-uppsats i konstvetenskap. Ja, inte alldeles ensamma, de hade gott sällskap från skulpturerna i några av de andra rondellerna här i Falun och Borlänge också. Men i samband med det så skrev jag ner mina tankar runt just gestaltningen av dem för att uppsatsskrivaren skulle ha lite material.

Så här är en omredigerad version av den text jag gav uppsatsskrivaren tillsammans med en av de bilder jag tog i samband med invigningen av dem, två år senare. Lyrorna är gjorda av cortenstål. När de sattes upp var de skinande blanka för att bara efter några dagar anta sin nuvarande rostbruna färg.

Mönstrad gräsmatta (Patterned lawn)

alla inlägg- all posts, designblogg, gräs-grass, trädgård-garden-examples

109 ord (words. No english version) 2007 04 03

En pdf som visar hur jag mönstrade vår gräsmatta. Bilden visar gräsmattan tre år efter anläggning. Mycket riktigt har det smugit sig in vitklöver, så som jag blev ”varnad” för. Jag har inte gjort något annat än klippt gräset. Fortfarande 2016 syns linjen. Kanske att jag kommer att lufta gräsmattan i år och försöka rensa upp linjen lite. En sak jag lagt märke till är att det finbladigare gräset, svinglarna är lite konkurrenskraftigare än ängsgröen. Det vill säga, den växer in och tar över ängsgröen något.
(A pdf showing how I patterned our lawn. The photo shows the lawn three years after.)
No english translation yet…

Artikel Mönstrad gräsmatta 599 kB