Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) 'Morden Snowbeauty'

doftar, remonterar
Rosen står kanske inte i den bästa jorden. Den klarar sig knappt. Den är planterad som en testplanta i mitt sökande efter en lämplig ros att breda ut sig i trädgården slänter.