Rosa glauca - daggros

ingen doft, små enkla rosa blommor i daggigt blågrönt bladverk, ett flor, ca 2-3m hög.
Daggros är en egen art som finns förvildad i hela landet. Den växer vackert bågformat. Bilden ovan visar rosens typiska växtsätt väldigt väl.