att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

Projekttyp: krokier-figure drawings

1 inlägg