att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

Projektetikett: Laurent-Honoré Marqueste (1848-1929)

1 inlägg