att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

Projektetikett: Eugène Delaplanche (1836-1891);

1 inlägg