att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

Kategori: länkar, lästips, kompetens (links, books, competence)

4 inlägg