Varför bygger de så fult?

alla inlägg- all posts, längre inlägg-longer posts
1189 ord (words. No english version) publ. 2017 05 10 behöver skrivas om!
Jag sitter i mina föräldrars bil. Vi åker genom Uddevalla centrum, nya vägar byggs, gamla byggs om, gamla hus rivs, nya byggs upp, min näsa når knappt upp över kanten till bildörrens fönster. Jag ser ut över ett kaos av betong, asfalt och spretande stolpar, stoppskyltar, varningsskyltar, informationsskyltar, gatstolpar, lyktstolpar, röda och gröna gubbar på stolpar, kantstenar, refuger, avskiljare och skyddsstaket i olika modeller och höjder. Nya domushuset är på vägg upp i en stil som senare lekfullt eller spefullt kommer att kallas nybrutalism. Det är sent sextiotal under 1900-talets mitt.

Jag är undrande. Mina föräldrar lägger ner mycket arbete på att renovera en gammal 1900-tals villa i den södra centrala delen av staden. Min mor arbetar med att få hela vår stadsdel på gamla söder K-märkt. Hon kommer att lyckas, det vet jag nu.

Lyrorna i Norslundsrondellen (the Lyres in Norslunds roundabout, Falun, Sweden)

alla inlägg- all posts, längre inlägg-longer posts, trädgård-garden-examples

Invigning-av-lyrorna-webst-Många har hört av sig genom åren för att veta mer om Lyrorna i Norslundsrondellen, det är roligt och det är hedrande. De har varit ämne för en B-uppsats i konstvetenskap. Ja, inte alldeles ensamma, de hade lite sällskap från skulpturerna i några av de andra rondellerna här i Falun och Borlänge också. Men i samband med det så skrev jag ner mina tankar runt just gestaltningen av dem för att uppsatsskrivaren skulle ha lite material. Dessutom är det roligt att ta sig tid att skriva ner något om dem.

Så här är den texten tillsammans med en av de bilder jag tog i samband med invigningen av dem, två år senare. De är gjorda av cortenstål. När de sattes upp var de skinande blanka för att bara efter några dagar anta sin nuvarande rostbruna färg.

rött och orange glas ljusreflektioner

Trends and characteristics of a period

alla inlägg- all posts, längre inlägg-longer posts

rött och orange glas ljusreflektioner3 065 words, 3 april 2007, translated February på svenska 2014

 A journalist asked me about the trend for the year. I hid a sigh –  the answer is long.

I do not do trends.
But I do, and still, I do not do trends. I mean, when designing, I do not think “Now I will do something trendy”- it would be a distraction and make it all fall flat,

rött och orange glas ljusreflektioner

tidstypiskt och trender

alla inlägg- all posts, längre inlägg-longer posts

rött och orange glas ljusreflektioner3480 ord, 3 april 2007 in english

En journalist frågade mig om årets trender. Jag dolde en suck, svaret är  – långt.

Jag säger att jag inte sysslar med trender.

Men det gör jag ju, fast ändå inte. Jag menar att när jag ska formge något så sitter jag inte och tänker att ”nu ska jag göra något trendigt”.

Det skulle bli konstruerat och sökt, när jag arbetar med form så känner jag efter, jag använder min intuition, lyssnar och ställer frågor till min kund, den som jag gör formen åt.

Det kan bli trendigt. Om det inte blir trendigt så blir det säkert tidstypiskt.