att designa – en rörelse som kan uttrycka allt från behag till skräck – a move expressing everything from grace to horror

Kategori: kroki-, modellteckning, måleri-figure drawing and paintings

1 inlägg