Rubus arcticus ssp. x stellarcticus L. - allåkerbär

marktäckande, revbildande. Fordras två olika sorter för fruktbildning.