Physostegia virginiana - drakmynta

Sprider sig lätt via rötter och rotdelar. Lite ogräsvarning på den.