Physostegia virginiana - drakmynta 2

Sprider sig lätt via rötter och rotdelar. Lite ogräsvarning på den.