Här samlar jag en del av mina tankar och reflexioner om att gestalta och gestaltning. Jag skriver också om att planera och utforma sin trädgård och visar foton på blommor från min trädgård.  Blommor som jag tycker är underbara och som jag tycker om att titta på. Dessutom har jag från den här sidan länkat en sida med mina skrivprojekt och ännu en till mina krokier och modellstudier och en tredje till de som tecknar kroki på museet i Falun.

Den här sidan är ingången till mina privata låtanden och göranden såväl som till min firma, ASLÖG. Eftersom odlandet av mina förmågor är grunden för att kunna utveckla det jag gör i firman dvs min skicklighet som landskapsarkitekt så har jag länkat dem till varandra genom sidan.
Marica

This websites public birthday  is the 20 of February 2014 /Den här webbsidans publika födelsedag är den 20 februari 2014